Misel dneva> 2.02.2008

Vsako delo posvetite Bogu; ne razdeljujte dela na »mojega« in »Njegovega«. Vse je Njegovo delo, saj edino Bog obstaja.

To raznoliko vesolje ni nič drugega kot Bog, ki ga gledamo skozi zrcalo narave. Vse služi za spoznanje Najvišjega in vse moramo tako tudi uporabljati. Ničesar ne uporabljajte samoumevno in samo zase. Za Saijeve slednike je to primeren način življenja.

Arhiv misli dneva