Misel dneva>23.03.2009

Služenje Bogu opisujejo kot predanost Bogu. Ljubezen do Boga preplavlja slednikovo srce, ker venomer ponavlja Božje ime. Iz te struje ljubezni vznikne predanost Bogu.

Kogar krepi nektar predanosti si ničesar več ne želi. Ostati nedotaknjen v sreči ali nesreči, dobičku ali izgubi, hvali ali graji in ohraniti vero trdno in neomajno - to je znamenje resnične predanosti.

Privrženost, vezanost in želje so za človeka nekaj naravnega. Ko pa te lastnosti usmerimo k Bogu in delamo samo dobro, se prečistijo in postanejo svete. Takrat je človek ne samo plemenita duša, marveč sam Bog.

Arhiv misli dneva