Misel dneva> 9.02.2011

Rečna voda se v stopničastih slapovih spušča iz gora  v doline in se hitro vije skozi soteske. Zaradi pritokov, ki se zlivajo v reko,  voda postane kalna in onesnažena. Podobno se dogaja s tokom človeškega življenja, saj se njegova hitrost in moč povečujeta in zmanjšujeta. Ti vzponi in padci se človeku pripetijo kadarkoli v življenju, nihče jim ne more ubežati. Pripetijo se lahko na samem začetku, na koncu ali pa morda na sredi življenja.  Človek mora biti trdno prepričan, da se v življenju ne more izogniti vzponom in padcem, zato se jih ne bi smel bati in skrbeti zaradi njih,  ampak bi jih moral sprejeti kot nekaj, kar plemeniti njegove izkušnje. Ne samo, da bi moral tako čutiti, poleg tega bi moral biti tudi srečen in zadovoljen z vsem, kar se zgodi. Če zavzame takšen odnos, bodo težave preprosto in hitro minile, ne glede na to, kakšne so. Za to pa je bistvenega pomena umirjen um.

Arhiv misli dneva