Misel dneva>19.01.2012

Poglejmo si pet elementov, ki sestavljajo to Vesolje. Dharma vode je gibanje in hlad, gorenje in svetloba pa ognja. Vsak izmed petih elementov ima svojo edinstveno dharmo. Človečnost je dharma človeka in živalskost dharma živali - to ju varuje pred propadom. Ali lahko ogenj tako imenujemo, če nima moči gorenja in svetlobe? Torej mora izražati svojo dharmo, da je lahko to, kar je. Kadar slednje izgubi, v njem ni življenja in spremeni se v kos oglja. Prav tako ima človek določene naravne lastnosti, ki so njegov življenjski dih. Človeka lahko prepoznamo kot takšnega, le kadar izraža te sposobnosti. Da se ohranijo in negujejo tovrstne značilnosti in sposobnosti, so zanj predpisani določeni načini obnašanja in razmišljanja. To imenujemo dharma. Te lastnosti niso prevzete od zunaj in jih tudi ni možno odstraniti. To je vaša pristna narava, vaša edinstvenost.

Arhiv misli dneva