Misel dneva>15.11.2013

Ko vas vprašajo, kje je Bog, običajno s prstom pokažete proti nebu ali oddaljenemu romarskemu kraju in rečete, da je tam. Na to vprašanje odgovorite, kot bi bil Bog zgolj navaden človek s stalnim bivališčem. Vsak posameznik je v svojem bistvu božanski. Prav zabloda iluzije je napeljala utelešenje Boga (narajana svarupo), da si domišlja, da je zgolj človek (nara) in se tako tudi obnaša. Za odstranjevanje te zablode so na voljo različna sredstva, ki ustrezajo potrebam vsakega trpečega. Vendar cilj vsega tega prizadevanja je doseči izkušnjo Boga in opustiti omejeno in zgolj relativno entiteto – človeško obliko. To je 'pridelek', ki ga obrodijo vsa ta različna sredstva in metode. Človek ne more opustiti te zablode in njeno posledico - žalost, dokler ne spozna samega sebe. Izkoristite to dragoceno priložnost in svoj čas namenite samospoznavanju.

Arhiv misli dneva