Sathya Sai organizacija>Predstavitev

Življenje Sathya Sai Babe so zaznamovale najvišje človeške vrednote, ki jim je sam sledil in jih desetletja posredoval vsem zainteresiranim ljudem. S svojimi humanitarnimi akcijami je neutrudno podajal primer udejanjanja duhovnega znanja. Podpiral je in navdihoval osebnostno rast in duhovni razvoj posameznika. V svojih javnih govorih, za katere je sam povedal, da so namenjeni celemu človeštvu, je govoril tudi o duhovnih disciplinah in vadbah, ki so nujne za dosego glavnega cilja človekovega življenja - samospoznanja. V Sathya Sai centrih si prizadevamo, da bi Babove napotke glede duhovne vadbe izbrali iz množice njegovih govorov in jih v jasni obliki predstavili, zaradi čimbolj učinkovitega udejanjanja.

Sai Baba je govoril o enem duhovnem cilju – samospoznanju, ki ga dosežemo tako, da živimo življenje izpolnjeno človeškim (humanističnim) vrednotam. Spoznati moramo enost življenja, sebe kot čisto, neomejeno ljubezen, ki je Bog, Vseprežemajoči absolut - bit, zavest in blaženost.

* * *

Sathya Sai centri tvorijo jedro Sathya Sai organizacije. Člani centrov se odločijo udejanjati nauke Sathya Sai Babe in predstavljati te nauke v skladu z lokalno kulturo. Namen Sai centrov širiti zanimanje za humanitarnost in duhovni razvoj. Delovanje Sathya Sai centrov vključuje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter dejavnosti prostovoljnega služenja družbi.

Dejavnosti nesebičnega služenja

Dejavnosti vzgoje in izobraževanja v duhu človeških vrednot

Duhovne dejavnosti