Sathya Sai organizacija>Vzgoja in izobraževanje

Sathya Sai vzgoja v duhu človeških vrednot je izziv za vse , ki se soočamo z upadanjem vrednot med otroci in mladostniki. Vzgojno izobraževalni načrt »EDUCARE« temelji na človeških vrednotah in je namenjen celotnemu človeštvu. Univerzalne človeške vrednote: RESNICA, PRAVILNO DELOVANJE, MIR, LJUBEZEN IN NENASILJE so človeku prirojene. V srcu so kot semena, ki čakajo na ugodne pogoje za kalitev. Naloga staršev in učiteljev je, da ustvarimo ustrezne pogoje , da ta semena vzkalijo in se razvijajo.  

Program Sathya Sai vzgoje in izobraževanja udejanjamo v obliki delavnic, srečanj in seminarjev. Otrokom so namenjene redne (trikrat mesečno) SSEHV delavnice in poletni tabori. Na srečanjih in seminarjih za odrasle pa so dobrodošli tako starši in učitelji kot tudi obiskovalci Sathya Sai centrov in vsi ljubitelji otrok.


Beseda »educare« je latinskega izvora  in pomeni  »potegniti navzven« (izvabiti ) nekaj, kar je že prisotno znotraj. »Educare«  ima dva vidika, posvetnega in duhovnega.  Posvetna izobrazba da znanje, ki se nanaša na fizični svet, duhovna izobrazba pa se nanaša na srce in omogoča, da vzklije seme božanskosti v človeku.  

          TAKO KOT PTICA POTREBUJE DVOJE KRIL, DA POLETI VISOKO POD NEBO,
             TAKO TUDI ČLOVEK POTREBUJE POSVETNO IN DUHOVNO IZOBRAZBO,
                             DA DOSEŽE SVOJ ŽIVLJENJSKI CILJ    (Baba)

Sathya Sai delavnice za razvijanje človeških vrednot za otroke omogočajo, da otroci  prepoznavajo, začutijo in negujejo vrednote. Vsaka delavnica je zaokrožena celota in vključuje pet različnih tehnik: TIHO SEDENJE, PRIPOVEDOVANJE ZGODB, MOLITEV ALI MISEL, PETJE IN SKUPNE AKTIVNOSTI. Z udejanjanjem vrednot razvijamo plemenit značaj in uresničujemo  notranjo božanskost.