Sathya Sai Baba>Delo

Sathya Sai Baba je visoko cenjen duhovni voditelj. Njegovo življenje in sporočilo sta spodbuda milijonom ljudi po vsem svetu, ki jih vodi želja po iskanju notranje resnice in duhovno življenje. Njegovi univerzalni nauki, ki so primerni v vsakem času in za vsak način življenja in po katerih živi tudi sam, navdihujejo iskalce resnice vseh religij sveta.

Sathya Sai Baba je javno predstavil svoje poslanstvo leta 1940, ko je bil star 14 let. Od takrat dalje nenehno spodbuja ljudi, naj življenje posvetijo nesebičnemu služenju človeštvu. To služenje lahko uresničuje vsakdo, in sicer skozi univerzalne vrednote kot so: resnica (sathja), pravilno delovanje (dharma), mir (šanti), ljubezen (prema) in nenasilje (ahimsa). O sebi pravi: "Moje življenje je moje sporočilo".

Sathya Sai Babov dan se začne zjutraj s srečanjem z zbranimi sledniki v ašramu, nadaljuje s pogovori z njimi ter prisotnostjo ob petju svetih pesmi. Pozneje čas posveti urejevanju zadev v povezavi z univerzo in bolnišnicami. Popoldan se celoten jutranji program ponovi.

Družbeno delo Sathya Sai Babe je razdeljeno na tri področja: (1) vzgoja in izobraževanje v duhu človeških vrednot (Educare); (2) nesebično delo v družbi (Sociocare) in (3) zdravstvena pomoč in oskrba (Medicare).


Educare


Sathya Sai Baba je dal navdih za nastanek univerzitetnega sistema, ki temelji na univerzalnih človeških vrednotah. Ustanovil je mnoge osnovne in srednje šole v Indiji in drugod po svetu. Vse šole so brezplačne in imajo izjemno pozitiven vzgojni učinek na študente in dijake. Poučevanje v duhu človeških vrednot je za učni program priznala tudi indijska vlada, zato so ga uvedli v vse osnovne šole v Indiji. Program so predstavili in uvedli tudi v številne javne in zasebne šole po svetu.

Sociocare


Sathya Sai Baba je leta 1965 ustanovil organizacijo, ki nosi njegovo ime. Sai organizacija je usmerjena v duhovni razvoj posameznika, nesebično služenje družbi ter vzgoji in izobraževanju o človeških vrednotah. Velik interes za delo in nauke Sathya Sai Babe se kaže v delovanju številnih Sai centrov v več kot 150-ih državah po svetu, kjer ljudje v vsakodnevnem življenju uresničujejo njegove nauke. Centri so namenjeni duhovnemu učenju in praktični uporabi tega znanja v vsakdanjem življenju. Njihov osnovni namen je, da posameznika spodbujajo k uresničevanju ideje o bratstvu med vsemi ljudmi in narodi ter spoznanju lastne božanskosti. Zgled uresničevanja njegovih naukov je nesebično delo v družbi. Člani Sai centrov sodelujejo v številnih projektih kot so pomoč lačnim, obiski v bolnišnicah, delo z zapuščenimi otroki, skrb za ostarele itd. Sai centri so mesta, kjer se zbirajo ljudje, ki verjamejo, da s služenjem sočloveku služijo Bogu.

Leta 1994 je Sathya Sai Baba začel uresničevati program za oskrbo s pitno vodo v indijski državi Andhra Pradesh. S tem projektom so pitno vodo priskrbeli številnim vasem, položili so tisoče km cevovodov, zgrajenih je bilo ogromno število nadzemnih rezervoarjev, rezervoarjev na zemlji, cistern in prečrpališč. Za celoten projekt je bilo porabljeno več 100 milijonov ameriških dolarjev.

Medicare

Sathya Sai Baba je ustanovil tudi dve specialistični bolnišnici z najsodobnejšo opremo, brezplačno profesionalno oskrbo najrevnejšim med najrevnejšimi. Storitve v teh bolnišnicah, kjer opravljajo najbolj zahtevne operacije in presaditve organov, so prav tako brezplačne. Ustanovil je več lokalnih bolnišnic in ambulant, ki delujejo po vsej Indiji. Redno organizira in spodbuja medicinske kampe in mobilno medicinsko pomoč v odročnih vaseh po Indiji. Ustanove za svoje delo ne prejemajo nikakršnega plačila.