Sathya Sai Baba>Učenje

Ko je bil star 14 let, je Sathya Sai Baba svojim staršem naznanil, da je prišel na ta svet zaradi poslanstva, da ponovno vzpostavi načelo pravičnosti, spodbudi ljubezen do Boga in služenje sočloveku. Od takrat dalje nenehno poziva vse človeštvo in posameznike naj v življenje vnesejo načelo "Ljubi vse, služi vsem". Vedno znova poudarja, da je bistvo vseh svetih spisov sporočilo "Vedno pomagaj in nikoli ne prizadeni." V javnih govorih je Sathya Sai Baba človeštvu ponudil neizčrpen verodostojen vir, ocean znanja na vseh področjih duhovnega in k vrednotam usmerjenega življenja. Pogosto poudarja, da ni potrebno izpiti vsega oceana, da bi spoznali njegov okus; da ni potrebno prebrati vseh svetih spisov, da bi živeli v radosti, miru in ljubezni. Dovolj je, da uresničujemo vsaj en vidik duhovnih naukov.

Naslednja načela so le kapljice iz oceana naukov Sathya Sai Babe ter poizkus, da bi povzeli njegovo bistvo:
- verjemite v Boga, kajti za vse človeštvo obstaja le en Bog, čeprav ga imenujemo z različnimi imeni;
- sledite svoji religiji, vsakdanje življenje pa živite v skladu z nauki o dobrem vedenju in morali;
- spoštujte vse religije, kajti nobena med njimi ne zagovarja človekovih negativnih in nižjih lastnosti,
- nesebično služite revnim, bolnim in pomoči potrebnim, pri tem pa ne mislite na nagrado ali slavo;
- ljubite svojo deželo ter spoštujte njene zakone; v vsakodnevnem življenju gojite resnico, pravilno delovanje, mir, ljubezen in nenasilje ter te vrednote širite med druge ljudi.

Sathya Sai Baba nas uči petih osnovnih človeških vrednot, s pomočjo katerih človek lahko spremeni sebe, s tem pa tudi ves svet:Sarva dharma logo
- Za človeka najbolj vzvišena vrednota je resnica (satja). Resnica, o kateri govori Sathya Sai Baba je nespremenljivo večno božansko bistvo, prisotno v vsakem bitju v vseh časih. Vsak človek je božansko utelešenje in to je resnica, ki jo mora spoznati.
- Druga vzvišena vrednota je mir (šanti): obvladanje notranjih in zunanjih čutil ter uma. "Ljubezen kot občutek je mir", pravi Sathya Sai Baba. "Na mir morate gledati kot na resnično ljubezen do Boga."
- Ljubezen (prema) je božanska ljubezen, ki je kot sonce, ki osvetljuje vse in vsakogar. Prava ljubezen ne pričakuje povračila. Samo ljubezen je tista, ki z dajanjem postaja večja in bogatejša. Drugo ime za ljubezen je sočutje in usmiljenje. Sprejeti vse ljudi kot božje otroke, prepoznati v vsakomer in v vsem božji obraz - to je pravi znak resnične ljubezni. Sathya Sai Baba pravi: "Ljubezen je Bog in Bog je ljubezen. Živite v ljubezni. Postanite to, kar v resnici ste - utelešenja ljubezni."
- Pravilno delovanje (dharma), je tisto, kar je v skladu z resnico. Dejanja storjena s poštenostjo, iskrenostjo in nesebičnostjo pomenijo pravilno delovanje. Pravilno delujemo, ko uskladimo svoje delovanje z Božjo voljo oziroma glasom vesti. Sathya Sai Baba pravi: "Ljubezen v delovanju, je pravilno delovanje."
- Peta človeška vrednota je nenasilje (ahimsa). Kdor je usmerjen k resnici, deluje pravilno; je umirjen in izpolnjen z ljubeznijo; ne more povzročiti zla in trpljenja nobenemu bitju. Smisel nenasilja je prav v tem: Nobenemu živemu bitju ne povzroči nikakršne bolečine, niti z mislijo, niti z besedo niti z dejanjem. Sathya Sai Baba pravi: "Ljubezen kot razumevanje je nenasilje."

Delovanje, ki je v skladu s temi človeškimi vrednotami, je nesebično služenje. Pri služenju, katerega cilj ni korist ali slava, se krha ostrina sebičnosti in razvija občutek enosti vseh ljudi, človek pa se približuje Bogu. "Ko služite človeku, služite Bogu. Roke, ki pomagajo so bolj svete od ustnic, ki molijo."

Začnite dan z ljubeznijo.
Preživite dan v ljubezni.
Izpolnite dan z ljubeznijo.
Končajte dan z ljubeznijo.
To je pot k Bogu.