Sathya Sai Baba>Babovi napotki sledniku

DEVET PRAVIL OBNAŠANJA
(v Sathya Sai organizaciji)

1. Vsakodnevna meditacija in molitev.
2. Petje svetih pesmi ali skupna molitev s člani družine (spontano in nevsiljivo)
3. Sodelovanje v programih za vzgojo in izobraževanje otrok, ki jih prirejajo odrasli člani Sai centra.
4. Udeležba - vsaj enkrat mesečno - pri skupnih duhovnih programih v Sai centru.
5. Sodelovanje pri služenju skupnosti in ostalih programih Sai centra.
6. Redno preučevanje Sai literature.
7. Udejanjanje programa "Strop nad željami" in uporabljanje tako pridobljenih prihrankov za pomoč potrebnim.
8. Z vsemi govorite blago in ljubeznivo.
9. Izogibajte se slabemu govorjenju o drugih, še posebej v njihovi odsotnosti.

DESET UNIVERZALNIH NAČEL

1. Deželo, v kateri ste rojeni, imejte za sveto. Ljubite svoj narod, mu služite, vendar nikoli niti v mislih niti z besedami ne kritizirajte ali ponižujte ostalih narodov.
2. Enako spoštujte vsa verstva.
3. Zavedajte se bratstva človeštva – na vse glejte kot na svoje brate in sestre – ljubite vse.
4. Naj bosta vaša hiša in okolje vedno čista. To bo prispevalo k higieni in zdravju ter vam pomagalo na splošno.
5. Bodite usmiljeni, vendar beračev ne spodbuajte s tem, da jim dajete denar. Zagotovite jim hrano, obleko, zavetje in jim pomagajte na druge načine (nikar ne spodbujajte lenobe).
6. Nikoli ne podkupujte in tudi ne sprejemajte podkupnine. Nikoli se ne pustite podkupiti.
7. Brzdajte zavist in ljubosumje, razširite svoj pogled, na vse glejte enako, ne glede na njihov družbeni položaj.
8. Po najboljših močeh se potrudite, da vse naredite sami. Lahko ste bogati in imate služabnike, ki vam pomagajo, toda služenje družbi morate opraviti sami.
9. Nikoli se ne pregrešite zoper zakone države. Vestno jih upoštevajte v mislih, besedah in dejanjih. Bodite vzorni državljani.
10. Čutite in negujte ljubezen do Boga in strah pred grehom. Ognite se greha.

Sai Babovi nasveti slednikom (odlomek iz pisma):

 • Najboljši način širjenja vedantske filozofije je, da jo živimo. Ni druge kraljevske poti. .
 • Naj Bog dela skozi tebe in ne bo več dolžnosti. Naj Bog zasije, naj se Bog razkrije. Živi Boga, jej Boga, pij Boga, dihaj Boga. Spoznaj resnico in vse drugo bo samo poskrbelo zase.
 • Resnična ljubezen te osvobaja, navezanost pa omejuje.
 • Raj je v tebi. Ne išči sreče v posvetnih stvareh. Spoznaj, da je sreča v tebi!
 • Ni vrtnice brez trnja. V materialnem svetu ni mogoče najti čistega zadovoljstva. Čisto zadovoljstvo biva v višjem jazu.
 • Tako v najmanjšem črvu, kot v najbolj plemenitem človeku biva ista božanska narava. Črv je nižja oblika, v kateri je božanskost prikrita. V najvišji obliki življenja pa je božanskost manj prikrita. Za vsako stvarjo se skriva ista božanskost in to je temelj morale.

  Obstaja samo ena religija, religija ljubezni.
  Obstaja samo en jezik, jezik srca.
  Obstaja samo ena kasta, kasta človeštva.
  Obstaja samo en Bog, ki je vseprisoten.