Sathya Sai Baba>Sporočilo

Sathya Sai Baba nas spodbuja, da spoznamo, kdo smo. Mi nismo um, mi nismo to telo, mi smo večna in nespremenljiva duša (atma), ki začasno naseljuje telo in uporablja um. To, kar v resnici smo, lahko spoznamo in postanemo le tako, da se obrnemo vase z brezmejno vero v Boga. Naša vest je odraz večnega duha. Sathya Sai Baba pravi, da je naša vest naš gospodar. Ko ji sledimo, postanejo naše misli, besede in dejanja plemenita, vzvišena in zgledna. Duhovnost pomeni imeti pogum in odločnost, da ves čas sledimo naši vesti. Če bomo tako delovali, bomo spoznali, da smo vsi združeni v Bogu, da smo vsi eno in da nas vse povezuje božanska ljubezen.

Ime Sathya Sai Baba je povezano z mnogimi čudeži. Največji od vseh je sprememba, ki se dogaja v srcu in umu milijonov njegovih slednikov. Prišel je med ljudi, da bi jih spomnil na očetovstvo Boga in bratstvo med ljudmi.

Sai Baba uči: "Živite v Bogu, živite za Boga in končno, živite v enosti z Bogom, ker boste le tako blesteli v Božji slavi." Na ta način opozarja ljudi, naj ne puščajo Boga v svetiščih, cerkvah ali džamijah, temveč naj živijo v popolni zavesti o njegovi stalni prisotnosti.

Sathya Sai Baba ne daje prednosti nobeni posamezni religiji. O tem pravi: "Nisem prišel, da bi utemeljil novo religijo, temveč, da vsem religijam okrepim korenine." Kristjani naj postanejo boljši kristjani, muslimani boljši muslimani, budisti boljši budisti itd. Poudarja, da ni potrebno zapustiti svoje vere, če sledimo njegovemu učenju: "Naj obstajajo različne vere, naj cvetijo, naj se Božjo slavo poje v vseh jezikih in različnih napevih. Bog je eden, le imena, s katerimi ga kličemo, so različna: Jezus, Allah, Buda, Brahman, Rama, Šiva, Krišna idr."

Nauki velikih verskih učiteljev so lahko na videz različni, vendar pa v jedru nosijo isto resnico in iste moralne zakone. Vsi obredi in načini izkazovanja spoštovanja imajo enak namen: dosegati duhovni napredek s prečiščevanjem uma. Boji in fanatično sovraštvo med pripadniki različnih religij so delo uporniškega in nepokornega ega. V resnici poskušajo vse religije premagati in izkoreniniti zle namere. Le z razvojem ljubezni se bo človeštvo prepričalo o čisti resnici: o tem, da obstaja le ena kasta, kasta človeštva, in le ena religija, religija ljubezni.

Sathya Sai Baba poudarja: najprej razvijte in učvrstite ljubezen v lastnem domu in družini. Naj postane družina središče skladnega življenja, medsebojnega zaupanja in razumevanja. Človekova dolžnost, da ozavesti svojo božanskost, ki prebiva v vseh živih bitjih, je sveta dolžnost. Le na ta način bo človek spoznal sorodnost z vsemi ljudmi. To je osnova "bratstva med ljudmi in očetovstva Boga".

»Vi kot telo, um ali duša ste sanje, v resnici pa ste bit, védenje, blaženost. Vi ste Bog tega vesolja. Vi ustvarite celotno vesolje, nazadnje pa ga vsrkate vase. Da bi odkrili neizmerno vesoljno individualnost, se morate znebiti bedne male zaporniške individualnosti. Bhakti ni jok ali kakršno koli negativno stanje, marveč je videnje vsega v vsem, kar vidimo. Srce je tisto, ki doseže cilj. Sledite srcu. Čisto srce išče onstran razuma in prejme navdih. Kar koli storimo, se nam vrne kot posledica. Če delamo dobro, bomo deležni sreče, če delamo slabo, bomo nesrečni. Prava sreča je v vas, v vas je mogočni ocean božanskega nektarja. Poiščite ga v sebi, začutite ga, začutite ga, tam biva kot Jaz. Ni telo, um, razum ali možgani. Ni želja ali hrepenenje. Ni predmet želje. Vi ste nad vsem tem. Vse to so zgolj manifestacije. Vi se kažete kot smehljajoča se cvetlica, kot utripajoče zvezde. Kaj na svetu bi si sploh lahko zaželeli?«

Sathya Sai Baba je prišel, da bi opravil vzvišeno nalogo v bratstvu združiti vse človeštvo v eno družino. Prišel je, da bi razkril božanskost, ki je osnova vsega vesolja. Prišel je, da bi ljudi poučil spoznati skupno božansko dediščino, ki povezuje človeka s človekom. Tako bi se človek lahko osvobodil živalskosti in se povzpel do božanskega, ki je njegov cilj.

»Ljubite in ljubljeni boste. Širite ljubezen, sprejemajte svet z ljubeznijo in sovraštvo ne bo nikoli vaša usoda. Če želite uresničiti Boga, negujte ljubezen. To je lekcija, ki jo vedno učim in v tem je moja skrivnost. S svojim posvetnim dojemanjem ne morete prodreti v bistvo Boga. Ne morete ga spoznati z domišljijo in inteligenco. Lahko uživate njegov blagoslov, toda ne morete ga pojasniti, niti razložiti. Vaše razlage so samo ugibanja in poizkusi, da bi svoje neznanje "oblekli" v učene fraze. V svoje življenje vnesite vsaj malo tistega, kar vas učim; pokažite več bratstva, govorite bolj ljubeznivo in z več samonadzora. Poraze in uspehe doživljajte z enakim mirom. Jaz se vedno zavedam prihodnosti, preteklosti in sedanjosti vsakogar med vami, zato ne odgovarjam vedno z milostjo. Ker vem za preteklost in ozadje vsega, so moji odzivi različni. Vaše bolečine so posledica slabih del v prejšnjih življenjih in zato dopuščam, da se nadaljujejo, pogosto ublažena z majhnimi nadomestki. Ne povzročam ne veselja ne bolečine; vi sami kujete verige, ki vas vežejo. Jaz sem utelešenje blaženosti. Pridite, vzemite to blaženost, živite v njej in se napolnite z mirom. Vse, kar delam, kaže na nalogo, zaradi katere sem prišel. To je tudi razlaga za čudeže, ki ste jih videli. Da bi zgradili čvrste temelje jezu, so potrebni različni materiali, ker brez njih jez ne bi vzdržal. Utelešeno prisotnost Boga mora človek za svoje vzpone izkoristiti v raznih oblikah.«

Življenje je izziv, soočite se z njim!
Življenje je ljubezen, ljubite ga!
Življenje so sanje, uresničite jih!
Življenje je igra, igrajte jo!