Sathya Sai organizacija>Duhovne dejavnosti>Predstavitev

Sathya Sai Baba je desetletja posredoval ljudem duhovno znanje in navdih. Podpiral je  osebnostno rast in duhovni razvoj posameznika. Spodbujal je in organiziral humanitarne akcije prek svoje Sathya Sai organizacije. V javnih govorih, za katere je sam povedal, da so namenjeni celemu človeštvu, je govoril tudi o duhovnih vadbah, ki so nujne za dosego glavnega cilja človekovega življenja - samospoznanja.

Sai Baba je govoril o enem duhovnem cilju – samospoznanju, ki ga dosežemo tako, da živimo življenje izpolnjeno človeškim (humanističnim) vrednotam. Spoznati moramo enost življenja, sebe kot čisto, neomejeno ljubezen, ki je Bog, Vseprežemajoči absolut - bit, zavest in blaženost.

V rednem programu Sai centra Ljubljana pogosto govorimo o omenjenih vadbah v sklopu študijskega krožka.