Sathya Sai organizacija>Duhovne dejavnosti>Mantra Gajatri

»Petje mantre Gajatri očisti um in človeku nakloni predanost, nenavezanost ter modrost.«
- Sathya Sai govori, št. 33, 4. poglavje, 10. februarja 2000

Mantra Gajatri – univerzalna molitev
om bhur bhuvah svaha
tat savitur varenjam
bhargo devasja dhimahi
dhijo jo nah pračodajat

-Rigveda 3,62,10

Mantra Gajatri je univerzalna molitev, ohranjena v Vedah, najstarejših svetih spisih človeštva. Beseda Veda izhaja iz najstarejšega jezika, sanskrta, in pomeni 'znanje'.
Mantra ni zgolj skupek besed, temveč je sklop besed, prežet z izjemnim pomenom, ki izvira iz notranjega bitja človeka.

Ko mantro, prepojeno s tolikšno močjo, pravilno izgovarjamo, prikliče našo božansko moč. Vibracije, ki jih povzroča recitiranje mantre, se združijo s prvinskim zvokom vesolja AUM in postanejo eno z Zavestjo. Prav ta kozmična vibracija je privzela obliko Ved. Človek, ki nenehno premišljuje o njej, je osvobojen večnega kroga življenja in smrti (mananat trayate iti mantrah).
Mantro Gajatri je razodel modrec Višvamitra. Gajatri predstavlja univerzalno molitev, zapisano v Vedah. Veda pomeni znanje in ta molitev izostri sposobnost sprejemanja znanja. Gajatri najdemo v vseh štirih Vedah in vsebuje štiri velike izreke (mahavakja ), zapisane v njih, zato je znana kot bistvo Ved in Upanišad.

Mantra Gajatri je bistvo Ved in Upanišad (Vedasara), saj razodetja, ki izhajajo iz 'om bhur bhuvah svaha', postanejo Rigveda; 'tat savitur varenjam' so načela ezoteričnega znanja, zapisana v Jadžurvedi; iz 'bhargo devasya dhimahi' izhaja znanje o delovanju vesolja, ki ga vsebuje Samaveda; in iz 'dhijo jo nah pračodajat' izhajajo skrivnosti kozmične in božanske moči, utelešene v Atharvavedi. Zaradi tega je Gajatri v svetih spisih predstavljena kot mati Ved (Vedamata).

Mantro Gajatri naslavljajo tudi z imenom Savita, kar pomeni 'tisto, iz česar je vse rojeno'.

Petje mantre Gajatri očisti um in človeku nakloni predanost, nenavezanost ter modrost.

Mantra Gajatri je sestavljena iz treh delov:

  1. čaščenja,
  2. meditacije in
  3. molitve
V prvem delu častimo Božansko, v drugem s spoštovanjem meditiramo o njem in v tretjem prosimo Božansko, naj razblini temo nevednosti in prebudi ter okrepi intelekt. Beseda dhimahi v mantri je povezana z meditativnim vidikom, dhijo jo nah pračodajat pa je molitev k božanski svetlobi, ki razblini temo nevednosti ter napolni posameznika z božanskostjo.

Gajatri varuje tistega, ki jo ponavlja (gayantam trayate iti gayatri).

Sathya Sai Baba je povedal, da recitiranje mantre Gajatri:
  • lajša vse bolezni (sarva-roga nivarini Gajatri),
  • izpolnjuje vse želje (sarva-vancha phalashri Gajatri) in
  • ščiti pred vsakršno bedo (sarva-dhukha parivarini Gajatri).
V času, ko negativni zdravstveni, duševni, ekonomski in socialni dejavniki preplavljajo človeštvo s strahom, tesnobo, depresijo, osamljenostjo in izgubo upanja, je mantra Gajatri starodavno in preizkušeno zdravilo proti negativnim vplivom današnjega časa in obenem univerzalna zaščitnica celotnega človeštva.
Z mantro Gajatri kličemo Boga, ki je vseprisoten in prežema svet ter vesolje. Mantra Gajatri ni nič drugega kot iskrena molitev (prošnja) Bogu v obliki sonca, ki sije na vsa bitja enako, naj razblini temo nevednosti in izpolni posameznika z božanskostjo.
______________________

1- Višvamitra – mitra (prijatelj) + viśvā (vseh, celotnega vesolja) – prijatelj vseh.
2- Pragnjanam Brahma – "Zavest (trajna integrirana zavest) je Absolut (Brahman)" (Aitareja Upanišada 3,3, Rig Veda)Ajam Atma Brahma – "Atma je Absolut (Brahman)" (Mandukja Upanišada 1,2, Atharva Veda)Tat Tvam Asi – "To si Ti" (Tat se nanaša na Sat oz. Bit) (Čhandogja Upanišada 6,8,7, Sama Veda)
Aham Brahmasmi – "Jaz sem Absolut (Brahman)" (Brihadaranjaka Upanišada 1,4,10, Jadžur Veda)
3-Mantra Gajatri ščiti tistega, ki jo s srcem ponavlja in meditira o njej.