Misel dneva>Apr, 2015

  • 4.04.2015

    Ljubezen lahko razvijate na dva načina. Tuje napake imejte za nepomembne in zanemarljive, ne glede na to, kako velike so. Na lastne napake pa vedno glejte kot, da so velike in jih obžalujte, čeprav so morda nepomembne in neznatne. Tako se ognete še večjim napakam in razvijete lastnosti bratstva in prizanesljivosti.

    Karkoli počnete sami ali v družbi, se zavedajte, da je Bog...