Misel dneva>Mar, 2009

 • 31.03.2009

  Dobre misli lahko izvabijo najboljše iz človeka in mu pomagajo, da izkoristi vse svoje mentalne moči za svoj napredek. Ladje se na morju ravnajo po kompasu, ki jih usmerja v pravo smer. Brez kompasa bi nasedle na čereh ali se razbile ob ledenih gorah. Človek mora varno pluti preko oceana posvetnega življenja. Zato potrebuje osredotočen in umirjen um, da ga vodi in varuje. Nemudoma mora...

 • 30.03.2009

  Bhagavdgita omenja, da je Bogu ljub slednik, ki ga nič ne more vznemiriti. To pa pomeni, da se mora človek popolnoma osvoboditi vsakršne sebičnosti.

  Opravljanje svojih dolžnosti mora biti človeku glavni življenjski cilj. Svoje dolžnosti mora opravljati ne glede na hvalo ali grajo in ne da bi si prizadeval za moč ali položaj. Človek mora delovati kakor mu narekuje vest, za...

 • 28.03.2009

  V prizadevanju za notranji mir ne bodite osredotočeni le na lastne potrebe. Ne samo, da je to znak izjemne sebičnosti, ampak je tudi brezplodno. Ali je možno, da si posameznik zagotovi notranji mir? Če povsod okrog vas vladata kaos in nemir, kako imate lahko potem vi edini mir? Vaš mir je odvisen od miru v družini, v družbi in v svetu. Negovati morate občutek, da je vaš mir močno...

 • 27.03.2009

  Srečo in nesrečo moramo v posvetnem življenju izkusiti, saj sta neizogibni tako kot sončni vzhod in zahod. Morda mislite, da bo novo leto prineslo boljše izkušnje, vendar temu ni tako. Za užitek in bolečino je odgovoren človekov um. Povsod boste videli dobro, če je vaš um usklajen z dobroto. Brez Božje milosti človeštvo ne bi moglo preživeti. Celo težave s katerimi se morda...

 • 26.03.2009

  Razvijte vero v Boga. Vsa imena so njegova, naj bo Rama, Krišna, Kristus, Alah ali katerokoli drugo ime. Vsak človek je utelešenje božanskosti. Pravi odnosi med ljudmi se lahko vzpostavijo šele, ko človek spozna to resnico.

  Prva stopnja spoznanja je "Jaz sem svetloba". Temu sledi spoznanje "Svetloba je v meni". Najvišje, končno spoznanje pa nastopi, ko se...

 • 25.03.2009

  Kaj je cilj človeškega življenja? Je to prehranjevanje, pitje, spanje, malo sreče in malo žalosti dokler na koncu človek ne umre kot vsaka druga ptica ali zver? Ne, cilj človeškega življenja je spoznanje božanskosti. Brez tega si nihče ne more zagotoviti notranjega miru.

  Mir in blaženost si mora človek pridobiti tako, da se ob pomoči Božje milosti zlije z božansko...

 • 24.03.2009

  Sanskrtska beseda 'neethi' predstavlja moralnost ali pravilno ravnanje. Pomeni pot, ki človeka vodi k božanskemu. Dober značaj, čiste misli, zaslužno delovanje in nesebična pomoč, vse to pomeni 'neethi'. Našim prednikom je predstavljala osnovo, brez katere bi bila družba ohromljena.

  Moralnost ni nekaj v kar se morate prisiliti, temveč je vaša narava. Zato na prvem mestu...

 • 23.03.2009

  Služenje Bogu opisujejo kot predanost Bogu. Ljubezen do Boga preplavlja slednikovo srce, ker venomer ponavlja Božje ime. Iz te struje ljubezni vznikne predanost Bogu.

  Kogar krepi nektar predanosti si ničesar več ne želi. Ostati nedotaknjen v sreči ali nesreči, dobičku ali izgubi, hvali ali graji in ohraniti vero trdno in neomajno - to je znamenje resnične predanosti.

 • 22.03.2009

  Bog je osnova vsega. On je vsemogočen, vseveden in prešinja celo vesolje. Kdo lahko reče, da je nekaj Bog, drugo pa ne? Edina večna in obstoječa bit je božanskost. Vse drugo je minljivo.

  Tako kot brez bombaža ni tkanine, podobno tudi brez Boga svet ne more obstajati. Ne mislite, da je to telo resnično. Resnična je božanskost, ki prebiva v njem. Božanskost presega rojstvo...

 • 20.03.2009

  Pravo Božje bivališče je človekovo srce. Boga vam ni treba iskati drugje.

  Prirojene božanskosti ne morete dojeti zaradi nevednosti, zato morate ugotoviti kaj jo povzroča. Glavni vzrok je, da vse življenje hodite po poti zunanjega življenja in zapadete pod vpliv čutil, ki jih privlačijo zunanje stvari. Nič ne naredite, da bi stopili na  pot notranjega življenja. Zato ste...

 • 19.03.2009

  Dolžnost vsakega človeka je, da spozna smisel življenja in izkoristi svoj čas za opravljanje svojih dolžnosti, in sicer zato, da si ustvari sveto življenje. Človek ima moč volje, zato na tem svetu ni ničesar, kar bi bilo zanj nemogoče.

  Toda preden se česarkoli loti, mora prepoznati svoje sposobnosti in nadarjenost. Človeštvo je zmožno raziskovati zvezde in hoditi po...

 • 18.03.2009

  Spominjanje na Boga in ponavljanje njegovega imena sta edina načina za samospoznanje, ki sta preprosto dostopna vsem ljudem. Ljudje pogosto jemljejo Božje ime zlahka in se ne zavedajo njegove moči. Božje ime pa vsebuje moč celotnega vesolja. Pravilno morate razumeti pomen imena in ga tudi pravilno uporabiti. Prepevanje različnih Božjih imen je učinkovita aktivnost s katero odstranjujemo...

 • 17.03.2009

  Zavedati se morate, da namen prepevanja svetih pesmi, ponavljanja Božjega imena in religioznih obredov ni zadovoljiti ali ustreči Bogu, marveč so namenjeni vašemu duhovnemu razvoju.

  Ljudje se pogosto dobrikajo bogatim in vplivnim, da bi imeli od njih koristi - še posebno, če so pri njih zaposleni ali jim dolgujejo zahvalo zaradi dragocene pomoči, ki so jim jo nudili. Toda Bog...

 • 16.03.2009

  Značaj je pravi okras človeka. Izguba tega okrasa je razlog za vse njegovo trpljenje in nezadovoljstvo. Človek se ne zaveda smisla s katerim ga je ustvaril Bog.

  Božje stvarstvo je polno globokih resnic, skrivnosti in  idealov. Toda človek je pozabil na vse to. Ne spoštuje dragocenost svoje dediščine.

  Med vsemi močmi na svetu je človekova moč največja. Človek...

 • 13.03.2009

  Nikar se ne naslajajte, ko vas hvalijo in ne bodite potrti, če vas grajajo. Bodite kakor duhovni lev, ki se ga ne dotakne ne eno ne drugo. V vseh okoliščinah bodite vedri in nasmejani. Depresija, dvomi in nezadovoljstvo škodujejo ljudem na duhovni poti. Toda, če je predanost Bogu dovolj močna, jih lahko preprosto odpravite tudi, če se slučajno pojavijo.

 • 12.03.2009

Baba
Ljubi vse, služi vsem - Baba