Misel dneva>Jan, 2015

 • 31.01.2015

  Če stojite v isti ravnini z oceanom in zrete vanj, se vam zdi kot široka vodna plošča. Če pa nanj gledate z višine, se vam zdi kot jezero. Ker so bili starodavni modreci (rišiji) na višji ravni duhovnega znanja in odmaknjeni, so lahko prepoznali, da je ta širni svet zgolj neznatna in nepomembna stvar v vesolju.
  Ko je človek na nižji ravni, misli, da je svet velik,...

 • 30.01.2015

  Bhagavadgita svetuje, naj vsakdo privzame nežaljiv način govora, ki je verodostojen, prijeten in koristen. Med to duhovno vadbo resnice, je včasih nujno, da razodenete neprijetno resnico. V takem trenutku morate omehčati in ublažiti njen vpliv tako, da jo zavestno napolnite z ljubeznijo, sočutjem in razumevanjem. Vedno pomagajte in nikoli ne prizadenite – to je življenjsko pravilo....

 • 29.01.2015

  Obstajajo trije načini učenja – poslušanje (sravana), nenehno razmišljanje o slišanem (manana) in usvajanje slišanega (nididhjasana). Resnično, kar ste slišali, ne morete zlahka doumeti in usvojiti zgolj s poslušanjem. O slišanem morate vedno znova razmisliti in to vsrkati. To se imenuje nididhjasana. Šele ko opravite vse troje, lahko uživate v...

 • 28.01.2015

  Čeprav so danes ljudje po videzu človeški, so zaradi notranjih vzgibov v resnici skoraj nečloveški in demonski. Kdor nima občutka za usmiljenje in odrekanje (dana), se imenuje demon (danava). Božansko (Deva) in demon (danava) sta oba navzoča v človeku, toda zdaj v njem prevladuje hudič. Prav zato so ljudje izgubili vnemo, moč in veličastnost. Vsak...

 • 27.01.2015

  Bog želi le, da je cvet vašega srca poln ponižnosti in predanosti. Bogu lahko ponudite osem vrst ‘cvetlic’. Te so: nenasilje (ahimsa), nadzor nad čutili (indrija nigraha), sočutje do vseh bitij (sarvabhuta dhaja), resnica (satja), meditacija (dhjana), mir (šanti), ponižnost (vinaja) in predanost (bhakti).

 • 26.01.2015

  Program ‘Omejevanja želja’ ima štiri sestavne dele. To so omejevanje pretiranega govorjenja, pretiranih želja in potrošnje, nadzor nad uživanjem hrane in nadzor izgube energije. Za življenje potrebujete nekaj nujnih stvari, vendar ne bi si smeli želeti več kot to. Lekcijo o tem se lahko naučite od narave. Življenje je udobno in dobro le, če je na voljo dovolj zraka. Če je...

 • 25.01.2015

  Človekova veličina je odvisna od kulturne popolnosti, ki jo je dosegel. ‘Kultura’ ne označuje zgolj marljivosti in prizadevnosti, temveč pomeni tudi opuščanje slabih misli in nagnjenj ter razvijanje dobrih misli in lastnosti. Pomembno je, da mladi študentje in dijaki živijo življenje, ki ga zaznamujeta mir in samonadzor. Ko odrastejo, bodo zato živeli mirno in zadovoljno.

 • 24.01.2015

  Nesmiselno je govoriti prijazno in ljubeče, če v vašem srcu ni ljubeznivosti. Ljubeznivost v besedah in zagrenjenost v srcu nista lastnosti človeka. Prijaznost in ljubeznivost morata biti prisotni v vaših mislih, besedah in dejanjih. To je pravo znamenje človeškega bitja. Ljudje so najsvetejša bitja, saj imajo edinstveno lastnost ljubezni. Bog se utelesi v človeški obliki zgolj zato,...

 • 23.01.2015

  Morda ste deležni obrekovanja, žalitev in sramotenja, morda ste pahnjeni v revščino ali bolečino, toda kdor se je predal Božji volji, bo vse omenjeno sprejel z veseljem in pretrpel s popolnim enakodušjem. Bog se ne bo nikoli odrekel svojim otrokom. Kdor je predan Bogu, mora biti potrpežljiv in miren tudi v pričo najhujšega izzivanja in provokacij. Dejstvo je, da so pobožni in...

 • 22.01.2015

  Ardžuna je skrušen žaloval, rekoč: “Vsaka kaplja krvi, ki kroži skozi žile, je kaplja iz obilja Njegove milosti. Mar se lahko to snovno telo, sestavljeno iz petih elementov, giblje in deluje brez Njegovega vzgiba in Njegove pobude? Vsaka mišica je gmota, sestavljena iz Njegove ljubezni. Vsaka kost in vsak hrustanec je zgolj košček Njegovega usmiljenja. Žal ne zmoremo doumeti te...

 • 21.01.2015

  Ardžuna se je spominjal časa, ki ga je preživel s Krišno, rekoč: »Ko Bog prevzame zavajajočo človeško obliko, se giblje, druži in obeduje z nami. Skratka obnaša se, kot naš lastni sorodnik, zaščitnik, prijatelj in vodnik. Varuje nas pred številnimi nesrečami in nadlogami, ki nam grozijo z uničenjem. Krišna nas je oblival s svojim božanskim usmiljenjem in z nenavadno lahkoto...

 • 20.01.2015

  Na svet ne glejte s posvetnimi prepričanji. Nanj glejte z očmi duše, kot na projekcijo Najvišjega jaza (Paramatme). Takrat lahko prečkate obzorje dvojnosti in vstopite v območje Enosti. Enega doživljate kot mnogoterost zaradi številnih oblik in imen, ki mu jih ljudje pripisujejo. To je posledica igre, ki jo igra um. Odmik od stvari, ki burijo čutila, spodbuja notranje...

 • 19.01.2015

  Vsa dejanja morate osredotočiti na očiščevanje uma in srca, da bi lahko doživeli Božansko. Ko je srce čisto, zasije luč modrosti. Razsvetljeno srce postane shramba za čisto ljubezen. Človek brez ljubezni je živi mrtvec. Ljubezen ni odnos med moškim in žensko ali med človekom in drugimi. Je vrojena življenjska sila v vsakem bitju. V Vedah je zapisano: »Sem Duh, neločljivo...

 • 18.01.2015

  Prava ljubezen je čista in nesebična ljubezen do vseh živih bitij, ki vse vidi kot utelešenja Božanskega in ne pričakuje nagrade. Ljubezen mora biti brez trohice odpora, mora biti sočutna do vseh bitij. Ne glede na to, s kakšnimi spremembami se človek sooča in kakšne osebne skrbi in pomanjkanje ga pestijo, mora prava ljubezen ostati nespremenjena.

  Danes je prav obratno....

 • 17.01.2015

  Ljudje vidimo le zunanje okoliščine, nek proces, ki ima za posledico končni izid. V svoji nevednosti sodimo, da je določen niz vzrokov pripeljal do določenih posledic. Naravo čustev in občutij sodimo na osnovi tega, kar sklepamo iz dogodkov. Toda okoliščine, dogodki, čustva in občutja so zgolj orodja v Božjih rokah, ki služijo njegovi volji in njegovemu namenu.
  Ko pride pravi...

 • 16.01.2015

  Življenje lahko primerjate s steblom sladkornega trsta. Podobno kot trst, ki je trd in ima polno kolenc, je tudi življenje polno težav. Te je treba premagati, če hočete uživati v božanski blaženosti, podobno kot je treba sladkorni trst streti, izcediti sok in ga predelati v sladkor, če želite uživati v trajni sladkobi. Trajno blaženost lahko dosežete le tako, da premagate...

 • 15.01.2015

  Danes Sonce začenja svojo ugodno pot proti severu ali tako imenovano utarajano. Naj ta praznik spremembe makara sankranti, ko se kmetje veselijo pridelka, povzroči spremembo tudi v vašem odnosu in pogledu na življenje, da boste slednjega posvetili. Sposobnosti spreminjanja (kranti) in miru (šanti) sta obe v vašem srcu. Nikar ju ne iščite zunaj sebe, temveč ju odkrijte v sebi. Današnji...

 • 14.01.2015

  Ko so bili bratje Pandu v izgnanstvu v gozdu, jih je obiskal Krišna. Povedali so mu, da se ponoči menjavajo na straži in nadzirajo delovanje zlih duhov in demonov. Judhištra je skušal odvrniti Krišno od nočne straže, vendar zaman. Torej, ko je bil Krišna na vrsti za stražo, se ni pojavil noben zli duh. Nato je prišel na vrsto Ardžuna in Krišna ga je opazoval iz daljave. Na...

 • 13.01.2015

  Vsakdo je občudoval, kako je dojenček Parikšit, Ardžunov vnuk in naslednik indijske kraljeve dinastije, poiskal Gospodovo naročje. Vsi so poveličevali neomajno vero, ki jo je imel že pri tako rosnih letih. Ardžunovega brata Judištiro je otrokovo vedenje begalo, zato je družinskega modreca Vjaso prosil za pojasnilo. Vjasa je dejal: »Judištira, ko je bil ta otrok še v maternici, je...

 • 12.01.2015

  Izogibajte se tratenju dragocenega časa z nekoristnimi dejanji in vedno bodite čuječi. Telo, čutila dojemanja in organe delovanja zaposlite s primernimi in plemenitimi nalogami. Ne smete dopustiti, da se vanje prikrade lenoba (tamas). Z vsakim dejanjem morate koristiti drugim. Čeprav ste omejeni z dejavnostmi, ki odražajo vaše lastne in prirojene dolžnosti (svadharmo), imate možnost,...

 • 11.01.2015

  Doumeti morate, da sta šport in glasba namenjena človekovemu zdravju in sreči. Telesna kondicija in duševno zdravje sta enako pomembna. Človek ima poleg grobega materialnega telesa tudi subtilno telo (sukšma sariro). Dobro skrbite zanj z duhovnimi vadbami, ki vam pomagajo spoznati Božansko. Pravo izobraževanje je sestavljeno iz pridobivanja dobrih lastnosti, razvijanja dobrih...

 • 10.01.2015

  Človek ima na voljo tri glavna orodja, da se duhovno povzdigne. To so razum, um in čutila. Ko čutila zasužnjijo um, se zapletete v svet in razvijete navezanost. Isti um vas lahko popelje do spoznanja lastne resničnosti (atme), če ga nadzira razum. Mentalno moč, ki si jo pridobite z duhovno vadbo, morate uporabiti za odvračanje uma od napačnih poti. Čutila usmerjajte z...

 • 9.01.2015

  V Bhagavati je zapisano, da so naslednika kraljeve dinastije, dojenčka Parikšita, obredno položili na zlato podlogo, ko so mu slovesno podelili ime. Toda otrok se je takoj začel plaziti okrog, kot bi nekoga obupno iskal in se kmalu namenil naravnost h Krišni. Dojenček se je trdno oklenil Krišnovih stopal in ga z rotečim pogledom prosil, naj ga vzame v naročje in ljubkuje. Mali princ je...

 • 8.01.2015

  Um lahko povzroči navezanost ali osvoboditev, saj je zmes strasti in nevednosti, zato zlahka postane onesnažen. Um uživa v prikrivanju prave narave stvari in nanje projicira tisto obliko in pomen, ki sta mu po volji. Zato je treba njegovo delovanje nadzirati. Um ima dve lastnosti. Prva je, da se nemočen žene za čutili. Ne glede na to, kateremu čutilu sledi, to vodi v pogubo. Ko se vrč z...

 • 7.01.2015

  Utelešenja božanske ljubezni! Bog prežema vse vesolje z nešteto rokami, nogami, očmi, obrazi in ušesi. Žal ljudje ne prepoznajo tega dejstva in si domišljajo, da so oni tisti, ki delujejo, ter se vdajajo različnim domnevam in samo poveličevanju. Bog vidi vse, nihče mu ne more prikriti ničesar, saj biva znotraj in zunaj vsakega živega bitja.
  Prav zato ni ničesar moč skriti...

 • 6.01.2015

  V starodavnih časih so modreci, ki so opravljali strogo pokoro za spoznanje končne resničnosti, doživeli Boga in razodeli, da je nad lastnostjo inertnosti in nevednosti ali tamasom. To pomeni, da moramo opustiti nevednost ali lastnost tamasa, če hočemo doživeti Boga, kajti on je nad kopreno tamasa. Kot to kopreno odstranimo, uzremo Boga. Če je človek od glave do peta prežet s to...

 • 5.01.2015

  Življenje je za vsako bitje niz sprejemanja in zavrnitev, radosti in žalosti, uspehov in neuspehov. Vse, kar se vam zgodi, vzemite kot darilo Božje milosti. Seveda, morate delovati z vso predanostjo, ki jo premorete, in uporabiti vse svoje veščine. Svoje dolžnosti morate opraviti enako iskreno kot častite Boga. Potem prepustite rezultat delovanja vsemogočnemu, vsevednemu in sočutnemu...

 • 4.01.2015

  Ljudje se lotevajo zaobljub in obredov v upanju, da se bodo ubranili pred zlom, ki ga napovedujejo slabi položaji planetov. Toda ne prizadevajo si, da bi si prislužili Božjo milost. Razkošje in pomp čaščenja naj ne bosta zgolj površna, sicer čaščenje ne bo prineslo trajnih koristi. V najboljšem primeru vam bo zgolj preprečilo, da bi čas in denar, ki ste ga namenili za čaščenje,...

 • 3.01.2015

  Bog prežema vse vesolje. Navzoč je v vsakem človeku in ne samo to, navzoč je v vsakem živem bitju. Vso stvarstvo je manifestacija Božanskega. Ni dovolj, če imate zgolj človeško telo. Ker je Bog navzoč povsod, v vsakem bitju, je udejanjanje človeških vrednot nadvse sveto in izjemno pomembno. Zato morate razvijati človeške vrednote kot so: resnica (satja), pravičnost...

 • 2.01.2015

  Uničite vse poganjke in kali želja, kajti takrat se bo vaše jezero notranjega zavedanja (manasa sarovaram) prečistilo in spremenilo v čisti ocean bivanja z Božanskim. Takrat bo vaš pravi jaz užival kot nebeški labod v spokojnih vodah tega spremenjenega jezera in odkrival brezmejno radost. Zgodbe o Božjih čudežih so čisti nektar in vsakdo se ga lahko napije do polnega. Ista sladkoba...

 • 1.01.2015

  Z Novim letom morate uvesti nove korake v duhovni vadbi in opustiti stare. Treba je vpeljati novo! Kako praznovati Novo leto? Nekateri očistijo dom in odstranijo pajčevine ali pa ga okrasijo s cvetnimi in listnatimi girlandami. Drugi si nadenejo nova oblačila in tretji se gostijo z novimi jedmi. Vsi pa se vsaj en dan počutijo, kot bi bili sveži in prenovljeni. Večina ljudi praznuje ta...