Misel dneva>Jan, 2016

 • 28.01.2016

  Če se ne menite za disciplino resnice, boste vsako dolžnost, ki vam jo nalaga načelo pravičnosti in pravilnega delovanja (dharme) in vsako dejanje, ki ga spodbuja dharma, občutili kot silno breme. Zato morate v vsakdanjem življenju iskati resničnost onkraj teh pojavov. Zaradi tega iskanja bodo lahkotne in prijetne vse vaše dolžnosti oziroma pravična (dharmična) dejanja. 

 • 21.01.2016

  Če si želite pridobiti znanje o pravičnosti in pravilnem delovanju (dharmi), vas morajo najprej uriti modri in izkušeni ljudje, ki so povsem prežeti z dharmo. Nato si morate prizadevati za samoočiščenje in za udejanjanje resnice. Na koncu morate spoznati vrednost znanja iz svetih spisov (Ved), ki so glas Boga. Ko zaključite s temi tremi koraki, boste jasno doumeli resnico in jo znali...

 • 15.01.2016

  Na praznik sankranti je treba gledati kot na dan, ko človek obrne svoj pogled navznoter k Bogu. Življenje lahko primerjate s steblom sladkornega trsa, ki je trdo in polno grč. Podobno je tudi življenje polno težav. Te je treba premagati, če želite uživati v...

 • 14.01.2016

  Nekoč je modrec Narada vprašal Ramo o naravi njegovih privržencev in duhovnih iskalcev. Rama je odgovoril: »Moji privrženci in sledniki so polni ljubezni, vedno se držijo pravičnosti in resnice, njihovo srce je mehko od usmiljenja, izogibajo se grehu in z veseljem se odrečejo vsemu. Uživajo zmerne količine hrane, prizadevajo si pomagati drugim, so nesebični in ne tarejo jih dvomi....

 • 1.01.2016

  Danes ste vsi navdušeni zaradi novega leta, toda za pravega slednika, je vsak dan praznovanje. Cenite vsako novo minuto in vsak nov dan ter se radostite življenja. Vsi veliki možje in plemenite žene so posvetili svoje življenje s služenjem človeštvu. Služenje ne pomeni samo pomoč ljudem v stiski. Bog je človeku podaril vsak ud njegovega telesa za čaščenje v obliki služenja....